Vaccination mot covid-19

Från 30 mars förlängs tidsintervallet mellan vaccindoser till sex veckor

Som tidigare kommunicerats har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en förlängning av tidsintervallet mellan vaccindos ett och två. Syftet är att ge fler invånare ett första skydd med en dos. Från och med tisdag 30 mars kommer vaccinationsbokningar som görs i Region Gävleborg att utgå från det nya tidsintervallet.

Den nya rekommendationen innebär att tidsintervallet mellan vaccindoserna mot covid-19 kan uppgå till sex veckor för både Pfizer och Modernas vaccin. Tidigare har intervallet för Pfizer varit tre veckor, och för Moderna fyra veckor. Det förlängda tidsintervallet gör det möjligt att erbjuda fler personer en första dos innan vaccination med dos två påbörjas.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler en första ska dos överväga.

Vad innebär detta?

Det förlängda tidsintervallet kommer att införas från och med den 30 mars i Region Gävleborg. Det innebär att

  • du fortsatt kommer att ha ett bra skydd av din vaccination trots att tidsintervallet förlängs
  • bokningar automatiskt kommer att föreslå vaccinationstid för dos 2 senast sex veckor efter den första vaccinationsdosen utdelats
  • du kan utgå från det datum du vaccinerade dig med första dosen och räkna sex veckor framåt i tiden för att få fram det datum du senast bör inta dos 2. Detta oavsett antal dagar som står nedskrivet i ditt vaccinationskort.

De som redan har bokat tid för vaccinationsdos 2 behåller den tid de har fått.

Tillgången på vaccin

Att förlänga tidsintervallet mellan vaccinationsdoserna är en åtgärd för att ge fler personer skydd då efterfrågan är större än tillgången på vaccin. Region Gävleborg har just nu ett hårt tryck på både den digitala tidbokningen via 1177.se och telefonbokningen.

– Det är helt klart ett ansträngt läge eftersom bristen på vaccin begränsar hur många tider för vaccination vi kan erbjuda. Efterfrågan är stor och det skapar frustration hos de som vill boka när inga tider finns tillgängliga, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.