Framtidsbygget – Förstudier påbörjas för Gävle sjukhus

I juli blev det klart att Sweco fick uppdraget att ta fram Framtidsbyggets programhandlingar för Gävle sjukhus. Nu påbörjas arbetet med de förstudier som behövs för att ta fram de teknik- och verksamhetskrav som ska ligga till grund för arbetet med programhandlingarna.

Från vänster: Magnus Busk, programchef och John Dahlgren, byggprojektchef, Framtidsbygget.

- Det känns skönt att vi äntligen kan komma igång med förstudierna i Gävle så vi kan få svar på några av frågorna vi har runt hur bygget ska kunna utformas, berättar Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

En förstudie är ett viktigt skede i alla renoverings- och ombyggnadsprojekt. Målet med förstudien är att lägga fram förslag på hur man kan lösa olika behov inom ett byggprojekt. Man tittar på bland annat logistik, flöden, lokaler och resurser.

- Vi hade ett uppstartsmöte med Sweco i förra veckan då vi såg över upplägget för de förstudier som ska uppdateras och genomföras. En komplett förstudie innehåller många olika utredningar som tillsammans kommer att ge oss en bild av eventuella utmaningar, allt så att vi kan hitta lösningar för att kunna prioritera byggprojekten i Gävle på ett ekonomiskt och genomförandepraktiskt bra sätt, förklarar John Dahlgren, byggprojektchef för Framtidsbygget.

- Ambitionen är att den första delleveransen av förstudierna för Gävle kommer i årsskiftet 2019/20 med en slutleverans våren 2020. Därefter fortsätter vi byggprocessen med att ta fram system- och bygghandlingar innan själva byggandet kan komma igång, säger Magnus Busk.

På Hudiksvalls sjukhus pågår framtagandet av systemhandlingar för om- och tillbyggnad av hus 7 och 8. Byggstarten är beräknad till 2020. Parallellt med systemhandlingen pågår förstudier för övriga delprojekt. Förstudierna i Hudiksvall kommer att vara klara under hösten/vintern 2019.

Om förstudien

Att ta fram programhandlingar är en del i byggprocessen för att bygga om och bygga nya byggnader för hälso- och sjukvård. Bland annat aktualiseras tidigare gjorda förstudier, hälso- och sjukvårdens behov utreds vidare liksom vilka byggtekniska möjligheter som finns vid sjukhusområdena.

I systemskedet utreds bland annat vilka tekniska system, material och teknik som är optimalt för projektet. Systemhandlingarna omfattar bland annat rumsfunktioner, konkreta planlösningar, tekniska systemval, utrustning och inredning.