Två vårdpersonal med munskydd står böjd över fotändan i en säng, där det ligger en patient. De lyfter en fot på en patient, foten har vit socka på sig. Endast underbenen syns.

Framgångsrik kamp mot trycksår

På länets sjukhus pågår en viktig kamp att förebygga och behandla trycksår, framförallt hos äldre patienter. Ett arbete som gett ett gott resultat. I den senaste nationella trycksårsmätningen hade Region Gävleborg det tredje bästa resultatet för sjukhusuppkomna trycksår av 19 regioner.

På ortopedavdelning 112 på Gävle sjukhus pågår ett förebyggande arbete mot trycksår varje dag enligt fasta rutiner. Många av patienterna är äldre och har benbrott och därmed stora svårigheter att röra på sig. Det ökar risken påtagligt för trycksår, säger Louise Kittilä, sjuksköterska och ett av flera trycksårsombud på avdelningen.

– Våra patienter har så himla ont, de har brutit höften och kan inte röra benet. Många är också sköra, därför kan de lätt få trycksår på det skadade benet. Trycksåren ger patienter svår smärta och utgör en risk för allvarliga infektioner, säger Louise Kittilä.

Trycksårsombud på avd 112 står med blå skjortor och ler mot kameran. 
Louise Kittilä, sjuksköterska
Mohamed Yusef Haji, undersköterska
Susanne Andersson undersköterska
Trycksårsombuden på avd 112: Louise Kittilä, sjuksköterska, Mohamed Yusef Haji, undersköterska Susanne Andersson undersköterska.

Vi har en nollvision

Trycksårsombudens kunskap anses avgörande för hur bra det förebyggande arbetet fungerar ute på golvet. Undersköterskorna Mohamed Yusef Haji och Susanne Andersson är också trycksårsombud på avdelning 112.

– När patienten kommer så gör vi en hudbedömning för att undersöka risken för trycksår. Vi undersöker också om de redan har trycksår som de fått hemma, säger Mohamed Yusef Haji.

– Vi har bra rutiner på avdelningen om vad vi ska göra och vi arbetar mycket förebyggande. Vi har en nollvision att det inte ska uppkomma några trycksår alls, säger Susanne Andersson.

Bland de bästa i landet

Andelen patienter som får trycksår på sjukhusen i Region Gävleborg har minskat från 10 procent 2021 till 7 procent 2022. Det visar den senaste nationella mätningen av trycksår 2022, från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Endast Region Jönköping och Region Kalmar visar ett bättre resultat på 6 respektive 4 procent. Riksgenomsnittet var 10 procent.

Men enligt regionens egna mätningar som sker varje månad, till skillnad från den nationella mätningen som görs en gång per år, är resultatet ännu bättre i Gävleborg. Det säger Eva Sving, chefsjuksköterska på enheten för patientsäkerhet och vårdkvalitet.

– Våra egna mätningar visar att andelen patienter som får trycksår på länets sjukhus är nere på sex procent för 2022, säger Eva Sving.

Kvinna med kort hår, brun långärmad tröja, ser in i kameran med litet leende.
Eva Sving, chefsjuksköterska på enheten för patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Region Gävleborg står sig mycket bra i nationell jämförelse också vad gäller den totala förekomsten av trycksår. Då räknas även patienter som har trycksår redan när de kommer till sjukhuset.

Region Gävleborg ligger då på andra plats av 19 regioner. Här hade 10 procent av patienterna trycksår. Endast Region Kalmar hade en lägre andel på 6 procent och riksgenomsnittet var 14 procent.

”Vi säger upp ur sängarna”

Det goda resultat i region Gävleborg beror bland annat på att personalen lyckades fortsätta med det förebyggande arbetet under pandemin, enligt Eva Sving. Eftersom andelen patienter med trycksår inte ökade trots pandemins belastning på vården.

– Det lyckades man inte lika bra med nationellt, säger Eva Sving och fortsätter:

– Det tror jag berodde på att vi redan hade ett bra arbetssätt och att både chefer och medarbetare tycker det är viktigt.

En annan förklaring kan vara att fler trycksår dokumenteras när patienten kommer till sjukhuset. För om den dokumentationen brister ser det felaktigt ut som om trycksåret uppkommit på sjukhuset. Det kan också bero på att personalen uppmuntrar patienter att röra på sig. 

– Många patienter tänker att de är sjuka och att de då ska ligga. Men här säger vi upp ur sängarna, när det går, säger Louise Kittilä.

Fakta Mätning av trycksår

Sveriges kommuner och regioner, SKR genomför punktprevelansmätning (PPM) i trycksår för regioner. Senaste åren har mätningen gjorts under hösten och under 2023 genomförs mätningen vecka 37. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Mätning trycksår-SKR