Förtydligande om äldres vård vid insjuknande av covid-19

Det förekommer information i artiklar och sociala medier där det sprids uppgifter som gör gällande att inga personer på äldreboenden kommer att få syrgas, därför vill Region Gävleborg göra ett förtydligande.

Varje patient bedöms individuellt vid insjuknande av covid-19. Oavsett boendeform ges den vård som gör bäst nytta. När det gäller beslut om övergång till palliativ vård av äldre personer på särskilda boenden rekommenderas det att det sker i samråd med två läkare, patient och anhöriga.

- Syrgas är ett läkemedel som förskrivs av läkare som innan det sätts in ska utprovas och utvärderas. Finns ett behov av en akut syrgasbehandling och den är att betrakta som meningsfull ska de personerna behandlas på sjukhus, säger chefläkare John Mälstam.