Fortsatt kostnadsfria sjukresor för personer som är 70 år och äldre

Regionfullmäktige har beslutat att sjukresor till och från vården ska fortsatt vara kostnadsfria för personer som är 70 år och äldre. Beslutet gäller också för personer i riskgrupp för covid-19 och sträcker sig fram till och med den 30 juni i år.

– Den politiska prioritering som gäller för Region Gävleborg är att göra det enkelt och säkert för äldre människor och andra med hög risk i länet att resa till vården, och därmed både skydda sig själva och bidra till att minska smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Det är därför som vi nu väljer att förlänga tiden ytterligare för kostnadsfria sjukresor till vaccinering för den här gruppen.

I och med den stora smittspridningen av covid-19 i länet rekommenderas patienter att i första hand välja andra färdsätt än kollektivtrafik om möjlighet finns. För att minska smittspridningen tog regionfullmäktige beslutet i januari att ta bort egenavgiften för resa med taxi eller egen bil bort för personer som är 70 år och äldre samt för den som tillhör en riskgrupp för covid-19. De tillfälliga reglerna var planerad att gälla fram till den 31 mars 2021 men har nu förlängts till och med den 30 juni 2021.

Läs om tillfälliga regler för sjukresor