Fortsatt hög smittspridning i länet

Smittspridningen i länet är fortsatt hög och läget är allvarligt. Den brittiska virusvarianten orsakar nu över 80 procent av de positiva provsvaren i egenprovtagningen. Hälso- och sjukvården är fortsatt ansträngd på de avdelningar som behandlar patienter med covid-19-relaterade symtom.

Den brittiska virusvarianten utgör över 80 procent av fallen

Smittläget i länet är allvarligt. Andelen positiva fall ligger på 15,3 procent i egenprovtagningen i rullande sju dagar. Länet har en stor samhällsspridning av den brittiska virusvarianten och den sprids allt snabbare. Virusvarianten utgör cirka 83 procent av de positiva proverna i egenprovtagningen i rullande sju dagar.

Länet har smittspridning bland barn och ungdomar i åldrarna 0–19 år. Trenden är mycket tydlig i Gävle men syns också i Sandviken. En stor del av smittspridningen sker också på arbetsplatser.

Fortsatt ansträngd situation i covid-vården

Situationen är fortsatt ansträngd i hälso- och sjukvården. Antalet inneliggande har minskat något jämfört med helgen men har parkerat på den nivån. 50 personer vårdas för covid-19-relaterade besvär på regionens sjukhus varav elva personer vårdas på intensivvårdsavdelning.

Under veckan har krislägesavtal aktiverats och anvisats för personal inom intensivvård och operation för att klara bemanningen för både covid-relaterade och ordinarie behov inom intensivvården. Vård som tidigare skjutits upp till förmån för covid-vården behöver nu också prioriteras.

Patienter väljer att inte söka vård

Som under tidigare vågor av smittspridning söker färre patienter vård för besvär som inte är covid-19-relaterade. Exempelvis syns en ökning av antalet patienter som uteblir från mammografi-screening. Det finns kapacitet för att ta hand om de som kallas till screening eller behöver vård och omhändertagandet är smittsäkert.

En tredjedel av länets 70-plussare har fått första dosen vaccin

I länet har cirka 46 000 doser covid-vaccin getts och en tredjedel av länets invånare som är 70 år eller äldre har fått den första vaccindosen. 15 procent i åldersgruppen 70+ är färdigvaccinerade.

I veckan har gruppen 70–79 år välkomnats att boka vaccinationstid vilket kolliderade med beskedet att pausa all vaccination med Astra Zenecas vaccin. Detta resulterade i en hög belastning när färre vaccinationstider än planerat kunde fördelas. Detta gav återkommande problem med bokningen då tidvis uppemot 6500 personer försökte boka vaccinationstid samtidigt. För att motverka framtida överbelastning släpps nu endast 30 personer åt gången in i tidbokningen. Den som har problem att ta sig in till tidbokningen rekommenderas att vänta en stund och försöka igen.

Vaccinationstiderna är fullbokade den närmsta tiden men återbudstider kan uppkomma då personer avbokar sina tider.

Statistik

Statistik covid-19