Fortsätt att provta dig vid symtom i sommar

Smittspridningen av coronavirus är på väg att minska, men det finns all anledning att vara fortsatt vaksam och fortsätta att provta sig vid symtom under sommaren. Alla provtagningsstationer är fortsatt öppna i Region Gävleborg under sommaren.

Trycket på bokningen för egenprovtagning har minskat de senaste veckorna, vilket är ett av flera tecken på att smittspridningen är på väg nedåt. Trots det kommer Region Gävleborg att ha kvar alla provtagningsstationer i länet under sommaren. Det finns också beredskap för att öka eller minska provtagningskapaciteten utifrån rådande situation.

– Slappna inte av för mycket i sommar, och fortsätt följa de rekommendationer som finns. Vi måste fortsätta hålla avstånd, undvika trängsel och stanna hemma vid minsta symptom. Det är också lika viktigt som tidigare att provta sig. Det pågår fortfarande smittspridning även om den är på en lägre nivå än tidigare. Vi har också en ny mutation av coronavirus i landet, den så kallade deltavarianten som verkar ha en ökad spridningsförmåga jämfört med tidigare varianter, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Deltavarianten finns konstaterad i flera EU-länder med rapporter om utbrott på vissa håll. Även i Sverige finns rapporterade fall. Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om utökad nationell övervakning av deltavarianten i de prover som lämnas in.

Preliminära analyser visar att vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten, men två doser vaccin ger ett gott skydd.

Mer information på 1177.se