Försvarsmaktens helikopter extra resurs för Region Gävleborg

En Black Hawk-helikopter från svenska försvaret står nu redo i Uppsala för att transportera svårt sjuka covid-19-patienter. Det innebär en extra resurs även för Region Gävleborg.

Helikopter 16, kanske mer känd som ”Black Hawk”, är 15 meter lång och väger över fem ton. Maxfarten är 280 kilometer i timmen. Efter varje flygning med en covidsjuk patient tar det cirka en timme att sanera helikoptern inför nästa flygning. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Försvarsmakten har tre helikoptrar från Försvarsmakten placerats ut i landet: en i Region Norrbotten, en i Region Uppsala och en i Västra Götalandsregionen. Syftet är att hjälpa till med att transportera covidsjuka patienter när en region har nått taket för sin intensivvårdskapacitet och patienter behöver flyttas.

- Belastningen på intensivvården kan variera över landet och det är viktigt att det finns en möjlighet att flytta patienterna på ett snabbt och säkert sätt, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Ombyggd för civil intensivvård

De militära helikoptrarna har byggts om med civil sjukvårdsutrustning för att kunna flyga svårt sjuka covidpatienter. Försvarsmakten står för själva flygningen och civil sjukvårdspersonal har vårdansvaret för patienten under hela resan. Särskilda föreskrifter har tagits fram för vilken skyddsutrustning som behövs och hur besättningen ska agera i olika situationer.

Helikopterplattorna vid Gävle och Bollnäs sjukhus klarar av att ta emot Försvarsmaktens Black Hawk-helikopter, däremot är helikopterplattan vid Hudiksvalls sjukhus underdimensionerad för typen. Där landar helikoptern vid behov på flygplatsen några kilometer utanför centrum.