Åse Liv Hauan, den första världsarvsstipendiaten.

Första världsarvsstipendiaten presenteras på Nordiska Världsarvskonferensen

Varje år arrangerar Nordic World Heritage Association en världsarvskonferens i ett av de nordiska länderna. På måndag 2 september öppnar årets konferens i Stockholm. Drygt 140 delegater från världsarv i hela Norden, inklusive Grönland,  samlas då för att under några intensiva dagar konferera på temat världsarv och social hållbarhet.  

Sammanlagt 140 personer från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Norge och Grönland har lockats av det fullmatade programmet. Under konferensen uppmärksammas Region Gävleborgs världsarvsstipendiat, konstnärinnan Åse Liv Hauan från Norge, som är den första världsarvsstipendiaten någonsin. Just nu befinner sig Åse Liv Hauan i Hälsingland för att under en månad förkovra sig i vårt världsarv för att sedan skapa ett verk som binder samman världsarvet Hälsingegårdar med världsarvet Vegaöarna i Norge där Åse Liv har sin hemvist.

- Det känns mycket bra att kunna presentera Åse Liv Hauan på den nordiska konferensen, berättar Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare för Världsarv & Kultur vid Kultur Gävleborg. Under förra årets konferens i danska Jelling introducerade vi stipendiet och vi hoppas att vår programpunkt på årets konferens ska locka ännu fler att söka till nästa omgång.

Sverige har i dag 15 Världsarv inskrivna på Unescos världsarvslista. Det 15:e och senast utsedda är just världsarvet Hälsingegårdar som utsågs 2012 och består av sju gårdar. Under tiden i Hälsingland bor Åse Liv på gårdarna Kristofers i Stene och Erik-Anders i Asta.

Årets världsarvskonferens smygstartar egentligen redan på söndag med en så kallad pre-tour till Världsarvet Birka och Hovgården, men öppnar officiellt dagen efter. Programmet på tisdagen sker till största delen ute på Drottningholm. Den tredje och sista dagen besöker deltagarna Skogskyrkogården. Konferensen riktar sig till dem som arbetar med eller har en koppling till världsarv i Norden.

Ett världsarv är en miljö som är helt unik och som har betydelse för hela mänskligheten. Det är vårt gemensamma minne.  För det land, där världsarvet finns, innebär det ett ansvar som är förpliktigat med att bevara och vårda världsarvet för kommande generationer. I dag pågår arbetet med att ta fram en nationell världsarvsstrategi (RAÄ) vilket aktualiserar frågorna kring världsarven i Sverige än mer. Region Gävleborg är en av remissinstanserna för detta. I dag finns 1121 världsarv i 167 länder.