Första konstaterade fallen av den brasilianska virusvarianten i Gävleborg

Ett mindre klusterutbrott med fyra fall av den brasilianska virusvarianten har konstaterats igår, fredagen den 19 februari 2021. Det är den första gången denna virusvariant påvisats i Sverige. De fyra smittade personerna mår bra och ingen behöver sjukvård.

Det muterade viruset tillhör varianten P.1 med ursprung i Brasilien och kunde fastställas av Folkhälsomyndigheten efter fördjupad analys av prov från Gävleborg. De smittade personerna har inte någon resekoppling till Brasilien. Fördjupad smittspårning pågår.

Kunskapen är ännu begränsad om den nya virusvarianten, men stammen misstänks ha en större smittsamhet. Det är fortfarande oklart om den påvisade virusvarianten ger en mer allvarlig sjukdom.

Vi uppmanar alla inresande till Sverige att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test, fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

 

Kontaktperson:

Shah Jalal

Smittskyddsläkare

026-15 53 09

shah.jalal@regiongavleborg.se