Första fallet av apkoppor i Gävleborg

Det första fallet av apkoppor (monkeypox) konstaterades idag i Gävleborg.

– Smittspårning pågår runt fallet. Personen mår under omständigheterna väl och har lindriga besvär säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Smittar vid nära fysisk kontakt

Apkoppor smittar framför allt vid nära kroppskontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära hudkontakter med en smittsam person, utgör en särskilt hög risk.

I utbrottet som pågår i Europa och övriga världen har smitta främst skett i samband med sexuella kontakter. Majoriteten av fallen har hittills identifierats bland män som har sex med män.  

Kontakta vården vid symtom 

Infektionen börjar ofta med feber, värk i kroppen och svullna lymfkörtlar. Därefter får de flesta hudutslag som kan övergå i blåsor och sår, framför allt på eller runt könsorgan, analöppning eller vid munnen som kan ge smärta.

Om du har symtom som du tror kan vara apkoppor – kontakta vården genom att ringa din hälsocentral eller 1177. Du kan också söka vård digitalt i Min vård Gävleborg. Avstå sexuella kontakter i väntan på provtagning och provsvar. 

Frågor och svar om apkoppor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt

Shah Jalal, smittskyddsläkare.

shah.jalal@regiongavleborg.se