Första dödsfallet i Gävleborg med bekräftad covid-19

Gävleborg har fått ett dödsfall med bekräftad covid-19. Det handlar om en äldre person som vårdades i livets slutskede på ett äldreboende.

- Det vi vet är att hanteringen i samband med covidinsjuknandet har följt våra rekommendationer och att ordinarie läkare har varit inkopplad, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare.

Med hänvisning till patientsekretess och av hänsyn till anhöriga kommer inga personliga uppgifter att lämnas ut.

- Region Gävleborg kommer att fortsätta arbetet med att försöka skydda invånare från att smittas av coronaviruset och att ta hand om dem som behöver vård på bästa sätt, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.