Företagsläkaren som tackas för lång och trogen tjänst

Bland de medarbetare som fått förtjänsttecken i år finns Christer Sjöberg. 25 år som anställd är grunden för förtjänsttecken, men det är också 40 år sedan första jobbet i landstinget plus att han firar 15 år som företagsläkare.

Christer Sjöberg, Förtjänsttecken
Christer Sjöberg tackades för lång och trogen tjänst vid Region Gävleborg.

Christer Sjöberg har jobbat i Region Gävleborg (och tidigare landstinget) i flera omgångar sedan 1980-talet.

– Jag har gamla landstinget att tacka för många erfarenheter och steg i min karriär, konstaterar Christer och minns tillbaka:

1982. Christer började som sjukvårdsbiträde på Gävle sjukhus och blev strax därefter sjukgymnastbiträde, som det hette då. Internutbildningar tog honom mellan olika roller och intresset för ännu fler vårdyrken var snart ett faktum. När han påbörjat läkarstudierna kunde han jobba extra som undersköterska – se där, ytterligare en roll/möjlighet/erfarenhet.

– Och då har jag inte ens kommit till det bästa än!

Trots att vi samtalar över telefon märker jag att han ler. Jag blir ivrig och det är inte svårt att få honom att fullfölja berättelsen och avslöja den speciella guldkanten:

– När jag som ungt sjukgymnastbiträde ledde en gruppträning för rullstolsburna pensionärer var där ett vårdbiträde som brukade följa med några patienter. Så småningom blev hon min fru, och också hon blev kvar i organisationen, numera läkare även hon. Så jobbet har verkligen, verkligen gett mig mycket!

”Här räddar jag arbetsliv”

Och nu firar alltså Christer 25 år i Region Gävleborg.  

– Egentligen är det ju 40 år sedan jag kom hit, men jag har kommit och gått. Ibland har jag velat testa på andra saker, men jag har alltid längtat tillbaka. Jag har kunnat utvecklas både i och utanför organisationen, och det känns fint att det kan vara så, säger Christer.

Efter några år som läkare och specialistutbildning till ortoped och några år i privata företag tyckte Christer att det var dags för ännu en specialistinriktning: företagshälsovård och så småningom arbetsmedicin. Det har blivit 15 år i Region Gävleborgs företagshälsa nu.

– Jag brukar tänka att när jag var i den vanliga sjukvården räddade jag liv, här räddar jag arbetsliv, säger Christer.

Som företagsläkare är det sambandet mellan arbete och hälsa som är utgångspunkten.

Företagshälsovården ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa, samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Uppdraget är alltså tredelat: hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Arbetet sker på flera nivåer: strategisk/organisatorisk nivå, gruppnivå tillsammans med verksamheter som behöver utbildning eller stöd i sin arbetsmiljöutveckling och individnivå.

– Jag undersöker, letar symtom, kartlägger, diagnosticerar och bedömer lämplig behandling som vilken läkare som helst. Men så är det den extra dimensionen att få jobba på flera nivåer, att jobba med verksamheter, deras strukturer, med organisationsfrågor, grupper och individer. Visst finns det likheter med att jobba i den vanliga sjukvården, men också skillnader, säger Christer.

Glad och tacksam – och ser fram emot nya utmaningar

Christer har även suttit med i branschorganisationen Sveriges företagshälsor och har haft uppdrag åt fotbollslaget Gefle If, ishockeylaget Brynäs och varit landslagsläkare för svenska ungdomslandslaget i hockey. Och nu väntar snart något helt nytt.

– Ja det stämmer. Tillsammans med en vän startar jag inom kort en egen verksamhet. Det är företagshälsovård inriktad mot privat sektor i Gävleområdet. Jag är glad och tacksam för alla möjligheter jag fått i Region Gävleborg och landstinget – och jag säger inte tack och hej utan på återseende. Hittills har jag ju aldrig brutit helt! avslutar Christer.