Förbättrad tillgänglighet till sjukvård i Gävleborg

Region Gävleborg ligger i topp i landet när det gäller att uppfylla statens prestationskrav för förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Genom prioriteringar och förbättringar har köerna successivt kortats och tillgängligheter förbättrats, men fortfarande finns områden där fler insatser krävs.

– Hela det här första halvåret har utvecklats väldigt framgångsrikt när det kommer till att korta ner köerna och stärka rättvisan i sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Det har inte gått av sig själv utan det har krävts tydliga politiska prioriteringar och framför allt en oerhörd kraftansträngning av alla som jobbar i vården. Nu gäller det att finna kraft att fortsätta beta av coronaköerna och då kommer personalen att behöva allt stöd.

Tillgängligheten inom vården är ett prioriterat område både för regeringen och landets regioner. För att ge en snabbare vård till landets invånare får regionerna statsbidrag efter utfall. Det som tidigare benämnts ”kömiljarden”.

Region Gävleborg hade landets bästa resultat under 2021 och ligger fortsatt högt fem månader in på det här året. Vid den senaste mätningen i maj toppar Gävleborg tillsammans med Gotland. De områden där Region Gävleborg lyckats bäst är medicinsk bedömning i primärvården, operation och barn- och ungdomspsykiatrin.

När det gäller väntetider till en första kontakt och återbesök inom specialistvården krävs mer åtgärder.