Förändringar gällande Bollnäs sjukhus

Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012 och verksamheten har under dessa år präglats av goda medicinska resultat, hög tillgänglighet, stor patientnöjdhet och motiverade medarbetare.

Som ett resultat av Aleris nya strategiska inriktning kontaktade företaget Region Gävleborg med önskemål om att avsluta avtalet. I och med att de lämnar sitt uppdrag tar Region Gävleborg över ansvaret för verksamheten på Bollnäs sjukhus och Aleris Specialistvård i Söderhamn. Verksamhetsövergången sker 1 november 2019.

Samtliga medarbetare kommer att erbjudas anställning inom Region Gävleborg och verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare.

- Aleris har gjort ett mycket bra arbete under de år de drivit Bollnäs sjukhus, och vi ska nu fortsätta att driva verksamheten i deras goda anda. Det är vårt uppdrag att driva vård inom Region Gävleborg och som specialister på sjukvård har vi de förutsättningar som krävs för att fortsätta driva sjukhuset på bästa möjliga sätt fram till dess en ny upphandling är gjord och ett nytt avtal är klart, säger Tommy Berger, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Inom Aleris känner vi stor tacksamhet över att ha haft förmånen att få driva sjukhuset i Bollnäs sedan 2012. Vi är stolta över våra medarbetares insatser för att ge befolkningen i södra Hälsingland en tillgänglig sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Under rådande omständigheter är vi och Region Gävleborg eniga om att det är rätt tid att Region Gävleborg övertar driften, säger Elisabeth Winsjansen, chef för Bollnäs sjukhus.

- Vi är glada över den konstruktiva dialog som vi haft med Region Gävleborg och den överenskomna lösningen ligger i linje med Aleris strategiska inriktning, säger Henrik Höjsgaard, divisionschef Aleris.