Föräldrautbildning hjälper barn med språkstörning

Logopedenheten har startat en utbildning för föräldrar som har små barn som är mycket sena i sitt språk. - Barn med språkstörning har en långsam eller annorlunda språkutveckling, men tidiga insatser kan göra stor skillnad för dem, säger logopeden Jenny Lundberg.

Logoped Jenny Lundberg och Rose-Marie Svensson leder föräldrautbildningen.

Språkstörning, eller Developmental Language Disorder (DLD), är en relativt okänd diagnos även om den är vanligare än till exempel ADHD. Studier visar att sju procent av barnen i Sverige har någon form av språkstörning. För vissa barn kommer språket ikapp, men för många hänger språkstörningen kvar upp i skolåldern och gör att de får det tufft i skolan.

- De här barnen kan till exempel ha svårt att uttrycka sig och forma ord, samspela och förstå vad andra säger. Att läsa och skriva kan också bli svårt om språkstörningen kvarstår i skolåldern, berättar Jenny Lundberg.

Tidiga insatser viktigt

Forskningen visar att tidiga utbildningsinsatser kan påverka språkutvecklingen positivt och hjälper både barn och föräldrar att kommunicera bättre.

- Oftast är det barnavårdscentralen som upptäcker barnens språksvårigheter i 2-3-årsåldern. Föräldrarna får en remiss till oss på logopedenheten och efter en utredning erbjuds aktuella familjer en utbildning för att stimulera barnets kommunikation och språk, säger logoped Rose-Marie Svensson.

Utbildningen ger förståelse

Utbildningen hålls på svenska och vid behov med tolkar. För dem som har långt att åka erbjuds möjlighet att delta via Skype. Under utbildningen får föräldrar förståelse för barnens sätt att kommunicera. Föräldrar blir ofta överraskade hur mycket de, med rätt kunskap, kan hjälpa sina barn.

- En förälder kan lära sig barnets signaler. Mycket kommunikation är inte verbal men behöver förstärkas och bekräftas, säger Jenny Lundberg.

Verktyg för kommunikation

Föräldrarna får också verktyg i form av bilder och tecken.

- Barn som har svårt att uttrycka sig kan upplevas som passiva. Det blir lätt att föräldern inte kommunicerar tillräckligt med barnet, eller tar över för mycket så att barnet inte hinner med, förklarar Rose-Marie Svensson.

Under utbildningens sex träffar blandas teori med praktik. Föräldrarna får bland annat hemuppgifter där de testar praktiska övningar och filmar sitt barn. Därefter får de feedback av kursledarna. 

Nöjda föräldrar

- Efter varje kurs gör vi en utvärdering som skickas till Sahlgrenska universitetssjukhuset för vidare forskning. Vi har fått otroligt bra respons och nästa år kör vi fem nya kurser, säger Jenny Lundberg.

En liknande utbildning ges också sedan tidigare på barn- och ungdomshabiliteringen. Den erbjuds familjer till barn med språksvårigheter som har olika funktionsvariationer, som till exempel intellektuell funktionsnedsättning.