Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande

Människor från Ukraina har börjat komma till Gävleborg. De som behöver vård kommer att få det på samma sätt som asylsökande. Nyanlända ska vända sig till närmaste hälsocentral vid behov av vård, recept eller mediciner.

I och med EU:s beslut om att aktivera massflyktsdirektivet ger det ukrainska medborgare samma rätt till sjukvård som asylsökande.

- Region Gävleborg ska se till de ukrainska flyktingarnas behov och ge dem den vård och det stöd de behöver när de kommer hit. De kan också behöva smittskyddsinsatser, så som vaccinationer mot covid-19 vilket görs på våra vaccinationsmottagningars drop-in, säger Jan Lahenkorva (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vård och hälsoundersökningar för nyanlända

När nyanlända kommer till Gävleborg behöver de göra en hälsoundersökning. Det görs av asyl- och migranthälsan i samverkan med primärvården. Primärvården och sjukhusen ansvarar för övrig vård.

Personer som inte har fyllt 20 år erbjuds vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Gävleborg. Vuxna över 20 år har rätt till begränsad sjukvård. Det vill säga vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

I Gävleborg finns också ett beslut sedan 2016 att papperslösa, eller asylsökande som stadigvarande befinner sig i Gävleborg, dessutom erbjuds vård som inte är av akut karaktär enligt samma villkor och avgifter som länsbor.

Region Gävleborg betalar läkemedel

Flyktingar som anländer från Ukraina får hämta ut läkemedel kostnadsfritt på apotek i Gävleborg.

Mer information på 1177.se