Porträtt på Ingela Berggren och Emma Hedberg
Ingela Berggren och Emma Hedberg är sjuksköterskor på flimmermottagningen i Bollnäs.

Flimmermottagning ska fånga upp patienter och ge trygg vård

Att fånga upp patienter som hamnar mellan stolarna och erbjuda en individanpassad behandling var målet. Därför startades länets första flimmermottagning på Bollnäs sjukhus.

– Det finns ett stort behov för patienterna att ha en tillhörighet, annars hamnar man lätt mellan stolarna. Många söker till akuten, men genom att öppna upp flimmermottagning kan vi avlasta akuten, säger Emma Hedberg, sjuksköterska på flimmermottagningen i Bollnäs.

Josefine Fagerhov är vårdenhetschef för hjärtmottagning och hjärtavdelning i Bollnäs.

– Det är jättehäftigt att vi i Bollnäs är först i länet med att starta upp en flimmermottagning. Vi är ett litet sjukhus men med mycket kunskap och erfarenhet, säger hon.

Individuellt anpassad behandling för patienterna

I början av januari 2023 startade flimmermottagningen i Bollnäs. Viljan att starta har funnits i flera år men pandemi och resurser i övrigt har satt käppar i hjulet. Grundbehovet bottnar i viljan att ge en individuellt anpassad och optimal behandling för patienten. Att patienterna känner att de har en trygg punkt att återkomma till och någon man kan vända sig till för att rådgöra.

– Redan nu har vi upplevt många nöjda patienter. De har ansikte på en sjuksköterska och någonstans att vända sig, säger Emma Hedberg.

Tanken är inte att flytta välfungerande flimmerpatienter som sköts via primärvården till flimmermottagningen. Utan patienter som är mer svårinställda i medicinering och har mycket bekymmer med sitt flimmer.

Patienter som kommer till flimmermottagningen kommer antingen via remiss, från hälsocentral, akut eller som inneliggande patient på hjärtavdelningen.

Fast punkt lugnar patienter

Sjukdomen triggas ofta av oro och stress på grund av att patienter inte haft kunskap om sin sjukdom. För patienterna är det därför värdefullt att ha en fast punkt och få information om sin sjukdom.

– Tidigare har många känt sig borttappade. Nu blir de istället lugna och mår då bättre i sin sjukdom, säger Emma Hedberg.

Josefine Fagerhov berättar att de här patienterna behöver uppföljning och kontakt.

– Flimmer kan vara en psykologisk sjukdom också. Därför de är det viktigt att de förstår sin sjukdom.  Många av patienterna är yngre och kanske inte har så mycket kontakt med vården annars, säger Josefine Fagerhov.