Fler valde att vaccinera sig mot säsongsinfluensan

Statistik visar att vaccinationstäckningen i Gävleborg ökade med fyra procentenheter under den gånga säsongen. - Det är mycket glädjande och jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som vaccinerade sig, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

I huvudmålgruppen 65 år och äldre vaccinerades 36 497 personer mot influensa i Gävleborg. Det ger en vaccinationstäckning på 53,4 procent, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med förra influensasäsongen.

- Det är en förhållandevis stor förbättring och det känns väldigt bra. Framför allt är det personer som har flera olika kroniska sjukdomar, äldre personer och gravida som jag rekommenderar att vaccinera sig, förklarar Signar Mäkitalo.

 Signar Mäkitalo

Sjukhusvårdade och avlidna

Under influensasäsongen 2018-2019 blev 243 personer så sjuka av influensa att de behövde sjukhusvård. 11 personer dog i nära anslutning till sin influensasjukdom.

– Varje år avlider tyvärr ett antal människor i samband med influensasjukdom i Gävleborg, berättar Signar Mäkitalo. Den gångna säsongen sticker inte ut på något exceptionellt vis, men säsongen 2017-2018 var det exempelvis sju personer som avled.

”Vi vet vilka som löper störst risk”

De flesta som drabbades svårt var personer som torde ha erbjudits gratis vaccination, men som av olika anledningar ändå inte har vaccinerats.

– Eftersom vi vet vilka som löper störst risk att bli riktigt sjuka erbjuder vi alla över 65 år, personer med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning, samt gravida från graviditetsvecka 16 kostnadsfri influensavaccination. Kruxet är att få människor att identifiera sig med att själv vara del av en riskgrupp, och därför har vi under flera års tid arbetat med att informera kring just detta. Nu i höst hoppas vi att ännu fler kommer att ta steget att faktiskt gå och vaccinera sig, säger Signar.

 

Så här såg influensasäsongen 2018-2019 ut i Gävleborg. Statistiken talar sitt tydliga språk.

  • 11 personer dog i nära anslutning till sin influensasjukdom (0-7 dagar efter PCR-positiv). 7 av dessa hade inte vaccinerat sig. Alla personer som avled i samband med influensa tillhörde en riskgrupp!
  • 243 influensapatienter behövde sjukhusvård för sin influensa. 201 av dem kom från riskgrupper. Av dessa var 106 personer ovaccinerade.
  • 15 av sjukhuspatienterna behövde intensivvård. Av dessa var 11 personer ovaccinerade.

De senaste influensasäsongerna har varit besvärliga. Fler än vanligt har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. Vaccination ger inget hundraprocentigt skydd mot influensa men minskar risken att bli svårt sjuk om man ändå blir smittad.

Måndag 18 november 2019 startar säsongens influensavaccinationer

Vaccinationerna pågår till fredag den 13 december, därefter gäller tidsbokning på respektive hälsocentral. Liksom tidigare år erbjuds vissa målgrupper gratis vaccination. Det handlar om människor som annars riskerar att bli mycket sjuka om de drabbas av influensa.