Fem polisanmäls för olaga dataintrång

Fem medarbetare misstänks ha tagit del av patientinformation utan att det funnits medicinska skäl till det. Nu gör Region Gävleborg en polisanmälan.

Förra månaden polisanmäldes en tidigare medarbetare för olaga dataintrång, för att vid flera tillfällen ha öppnat en patients journal utan att det fanns en vårdrelation. Den fortsatta utredningen visar att ytterligare fem personer misstänks ha tagit del av information om samma patient, utan att regionen kunnat fastställa en vårdrelation. De polisanmäls nu också för olaga dataintrång.

Totalt är det alltså sex personer som har polisanmälts för att ha läst information om samma patient.

- Vi beklagar det som hänt. Vi ser allvarligt på den här typen av händelser, och i det här fallet visar utredningen dessutom på en större omfattning. Det får inte förekomma, säger Region Gävleborgs säkerhetschef Ronny Stjernlöf.

Utredningen startade efter att patienten själv kontaktat Region Gävleborg. Region Gävleborg arbetar för att minimera risken för dessa brott, bland annat genom utbildningar, stickprovskontroller och riktade kontroller. Alla misstänkta fall följs upp. När brister identifieras så vidtas åtgärder.

- Vi lämnar nu över ärendet till polisen. Samtidigt har vi startat ett internt arbete för att undersöka varför det inte upptäcktes i våra granskningar. Vi ser också över våra rutiner och arbetssätt, säger Ronny Stjernlöf.