Fem fall av brittisk virusvariant i Gävleborg

Fem fall av brittisk virusvariant av muterat coronavirus har konstaterats i Gävleborg. Två av fallen upptäcktes efter resa till Storbritannien. I de tre övriga fallen smittades personerna i länet av utländska besökare.

I samtliga fall har proverna skickats vidare från Gävleborg för fördjupad analys som påvisade den brittiska virusvarianten av muterat coronavirus. Alla fem personer mår i dag bra och sedvanlig smittspårning pågår.

Mer smittsamt

Både Storbritannien och Sydafrika har drabbats av en ny virusvariant som orsakar covid-19. Båda varianterna har upptäckts i Sverige och kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom.

Med anledning av rapporterna från Storbritannien och Sydafrika har analyserna i Sverige utökats och intensifierats. Arbetet har skett i nära samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Följ rekommendationerna!

– Vi fortsätter arbetet med smittspårning och uppmanar inresande från Storbritannien eller Sydafrika att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För alla gäller det att även i fortsättningen bidra till att hindra all smittspridning genom att följa rekommendationer som bland annat att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel och tvätta händerna, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Folkhälsomyndigheten: Nya varianter av SARS-CoV-2

1177.se: Coronainformation Gävleborg