Felaktiga provsvar för covid-19 – berörda patienter kontaktas

Två svenska laboratorier, varav ett som Region Gävleborg anlitat, har upptäckt brister i ett test-kit som används vid analys av covid-19-prover. Felet har gjort att ett antal prover felaktigt visat positivt för covid-19.

Laboratoriet som Region Gävleborg anlitat har efter upptäckten kvalitetssäkrat analyserna, men ett antal felaktiga provsvar har gått ut i samband med egenprovtagningen. I länet har 91 personer identifierats som har fått ett felaktigt provsvar. Dessa kontaktas nu av Region Gävleborg.

- Vi har under veckan som gått kontaktat merparten av de 91 och kommer förhoppningsvis att ha nått alla berörda patienter för att berätta om vad som hänt senast fredag.

Bristerna gäller ett testskit från en kinesisk leverantör. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Enligt Folkhälsomyndigheten är cirka 3 700 provtagna personer i Sverige i nio olika regioner berörda.

- Det är bra att problemet har identifieras och åtgärdas. Jag kan konstatera att våra laboratorier förefaller ha en hög grad av kvalitetssäkringsarbete, säger Johan Kaarme.
Patienterna med de felaktiga provsvaren erbjuds kostnadsfritt att testa förekomsten av antikroppar.

Region Gävleborg medverkar i det nationella arbetet för att hantera konsekvenserna för de berörda patienterna vad gäller karantän eller sjukskrivning och inväntar riktlinjer.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.