Fast vårdkontakt för patientens trygghet

Måndag 14 oktober ordnas en temadag om Fast vårdkontakt vid Hälsotorget på Gävle sjukhus. En Fast vårdkontakt är en utsedd person som ser helheten och tar ansvar för samordningen av patientens vård.

Allmänhet och medarbetare i vården är välkomna att få information och ställa frågor i ämnet. De flesta patientklagomålen till vården handlar om bristande information och kontakt. Därför har alla patienter enligt lag getts rätten att begära eller bli erbjudna en fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården.

- Det här är en politisk prioritering som vi gjort i budget. En person med många vårdkontakter ska inte behöva träffa nya varje gång man kommer i kontakt med vården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Det behöver byggas upp starkare stödjande sammanhang runt patienten än vad som är fallet idag. Samordningen av information ska bli bättre och det är sjukvårdens ansvar att tillhandahålla det, inte patienten som har fullt upp med sin sjukdom. Samarbetet kring patienten utvecklas nu och patienten får tillgång till den vård hon behöver via sin vårdkontakt.

På plats finns Helena Mossnelid, processledare för införandet av Fast vårdkontakt i Region Gävleborg, och Carina Hansson, fysioterapeut vid Andersbergs HC.

- Många patienter upplever att de varken blir sedda eller hörda, och att de har en påfrestande och ibland vanmäktig uppgift när det gäller att samordna sin egen vård. Genom en fast vårdkontakt som har lärt känna patientens behov kan känslan av trygghet och kontinuitet öka betydligt, säger Helena Mossnelid.

Kontaktuppgifter till Hälsotorget Gävle