Färre uteblir från bokade besök

Allt färre invånare i Gävleborg uteblir från besök inom hälso- och sjukvården utan att boka av. Region Gävleborg har satt in åtgärder som tidigare sms-påminnelse för att inte patientstolar ska stå tomma samtidigt som det är kö till vården.

- Att öka tillgängligheten till vården är en av de främsta politiska prioriteringarna för verksamheten i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Vi vet att tillgänglighet är en av de allra viktigaste kvalitetsaspekterna för patienterna och deras anhöriga. Att de oanmälda uteblivna besöken nu väsentligt minskar är en framgång för tillgänglighetsarbetet. Det innebär att andra kan få vård snabbare.

Statistik för 2019 visar 34 640 uteblivna besök utan avbokning inom primärvården och specialistvården, en minskning med nästan 3 000 besök jämfört med 2018. De uteblivna besöken utgjorde 2,7 procent av alla bokade besök under fjolåret.

- För att kunna erbjuda tider till andra som står i kö och väntar på ett vårdbesök vill vi att patienter kontaktar vården för att avboka sitt besök senast 24 timmar före. På så sätt kan vi kontakta någon annan patient och fylla de tider som blir lediga. Då kan fler patienter snabbare få den hjälp de behöver och väntetiderna kortas, säger Tommy Stokka, stabschef inom hälso- och sjukvården Region Gävleborg.

Från och med 20 december i fjol har Region Gävleborg sms-påminnelse 72 timmar före besök för de patienter som valt detta. Tidigare fick patienterna påminnelsen ett dygn senare.

Det är främst patienter inom familjehälsan, beroendecentrum, barn- och ungdomspsykiatrin och -habiliteringen samt vuxenpsykiatrin som uteblir från sina besök.

-Många patienter inom dessa verksamheter har funktionsnedsättning och kan ha svårigheter med tidsuppfattning, planering och organisering. Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns också en stor andel barn som utifrån flerfunktionsnedsättning stundtals lättare blir sjuka, något som kan innebära sen eller ingen avbokning, säger Kristina Lingman, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin och -habiliteringen.

Barn- och ungdomspsykiatrin och -habiliteringen arbetar aktivt med att patienterna ska komma på de bokade besöken. Resultatet har hittills varit gott. På en del enheter har andelen uteblivna besök utan avbokning mer än halverats. Tydlig information i kallelsen, ny kallelse redan vid innevarande besök, fler påminnelse-sms och telefonpåminnelser är några exempel som framhålls som lyckade.

Avboka ditt besök senast 24 timmar innan planerat besök

Från 1 januari 2019 gäller 24-timmarsregeln inom Region Gävleborg för att patienter ska avboka sitt planerade vårdbesök i god tid om de inte kan komma, istället för att utebli utan att lämna återbud. Den som uteblir från ett bokat besök utan att lämna återbud faktureras 200 kronor.

Så gör du för att avboka ditt besök