Färre på sjukhus men fortfarande stor andel smittade

Region Gävleborg konstaterar betydligt färre nya fall av covid-19 än under tiden kring jul och nyår. Däremot är det fortfarande en stor andel bland de provtagna som testats positivt. Regionens senaste dagsnotering från egenprovtagningen ligger på nära 19 procent.

Smittskydd har i Gävleborg konstaterat ett bekräftat fall av insjuknad patient som smittats av coronavirus av sydafrikansk variant. Detta virus misstänks öka risken för smitta men bedöms inte vara farligare än det vanligare förekommande coronaviruset. Det finns heller inget som talar för att inte vaccin fungerar mot det sydafrikanska coronaviruset.

Minskad belastning på sjukhusen

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 15 januari 43 personer, varav 5 i intensivvård.

December var en oerhört tuff månad för hälso- och sjukvården. Sedan dess har antalet smittade och inlagda på sjukhus minskat kontinuerligt. Men regionen ligger fortfarande på nivåer som liknar när problemen var som störst i våras. Så faran är långt ifrån över.

Tydligt är att trots en ännu högre belastning i den andra vågen i slutet av 2020 har regionens medarbetare lyckats upprätthålla akuta och subakuta ingrepp. Med anledning av trycket lättar kan medarbetare som lånats ut till covidvården återgå till ordinarie arbete. Det finns dock en beredskap för att kurvorna kan vända uppåt igen.

Provtagning och smittspårning

När färre blir sjuka ses en nedgång i tidsbokningen för provtagningen. Det går därför nu att få tid samma dag för den som begär provtagning.

Smittspårningen är viktig för att konstaterat covidsjuka snabbt ska få besked och förhållningsregler samt kunna ge uppgifter som hjälper regionen spåra sådana som kunnat bli smittade. Det är otillfredsställande att smittspårningen släpat efter en tid på grund av hög arbetsbelastning. Enheten har fått tredubblad personal och nu anställs ytterligare fem personer för att komma i fas.

Vaccinering mot covid-19

Region Gävleborg ligger före tidsplaneringen och har hittills vaccinerat cirka 4 700 personer. Samtliga på särskilda boenden fått sin första dos och får sin andra nästa vecka. Regionen har god samverkan med länets kommuner.

I veckan startade tidsbokning på 1177.se för bland annat personal. Det har fungerat bra och telefonbemanningen har förstärkts för att klara den delen.

Region Gävleborg dementerar ryktet om att några särskilda boenden har fått ökad smittspridning på grund av vaccineringen. Problemet är mer ett uttryck för omfattande samhällssmitta som också drabbar boenden.

Statistik covid-19

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)