Färre på plats när regionfullmäktige sammanträder

Även denna månad blir det ett reducerat antal politiker på plats när regionfullmäktige sammanträder. Politikerna väntas ta ställning till om det ska bli möjligt att närvara på distans framöver.

När regionfullmäktige sammanträdde förra gången skedde det med ett reducerat antal ledamöter på plats. Så blir det även under mötesdagarna 2-3 juni.

- Partiernas gruppledare har i enighet gjort en överenskommelse om det, det känns bra med denna samsyn under rådande omständigheter, säger regionfullmäktiges ordförande Kenneth Nilshem (C).

Regionfullmäktige kommer att sammanträda med 41 tjänstgörande ledamöter i stället för 75 på Bollnäs folkhögskola. Urvalet av vilka som ska delta görs av respektive parti.

Som vanligt finns möjlighet att följa sammanträdet via en webbsändning, direkt eller i efterhand.

Den 2 juni är ett beslutssammanträde, då även motioner besvaras och det blir information som rör pandemin. Regionfullmäktige väntas också ta ställning till om det framöver ska vara möjligt för ledamöter att närvara på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid.

Sammanträdet den 3 juni är vikt åt bland annat ledamöternas frågestund och ett 20-tal interpellationer och frågor.

Om regionfullmäktige

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige består av 75 ledamöter som väljs vart fjärde år. Det finns dessutom 84 ersättare som kan träda in.

Regionfullmäktige fastställer skattesats och regionens budget samt anger övergripande mål och riktlinjer för Region Gävleborgs verksamhet. Regionfullmäktige utser också ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.


Sändningar till regionfullmäktige
 
Läs mer här om hur Region Gävleborg styrs 
Kallelsen till regionfullmäktige samt protokoll från tidigare sammanträden