Ett konstaterat fall av mässling handläggs på Gävle sjukhus

Barnet i fråga har besökt en hälsocentral tisdag 3 september och Gävle akutmottagning 9, 10 och 11 september. Den 11 september uppstod misstanke om mässling och barnet blev då inlagt. På det sättet bryts risken för smittspridning. Laboratoriesvar från Uppsala har nu visat att det är ett bekräftat fall av mässling.

– En genomgång av de som kan utsatts för smitta i vården startade omgående onsdag 11 september och kontakt tas nu av vårdpersonal med de som kan ha besökt vården under de timmar som smittrisk kan ha förelegat de olika dagarna, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Gävleborg.

Eftersom bland annat en bussresa har genomförts kan fler fall av mässling dyka upp.

– Den period som är aktuell utifrån detta kända fall innebär att eventuellt smittade personer kan insjukna 10 september till och med 29 september, förklarar Signar Mäkitalo.

Så informeras du om risk för smitta

De som har behov av förebyggande åtgärd kontaktas och erbjuds detta.

Övriga som kan vara smittade men som inte kan erbjudas profylax informeras om risk att insjukna.

– Inom 72 timmar från misstänkt smittillfälle kan vaccination genomföras och inom 6 dagar finns möjlighet att erbjuda gammaglobulin för att påverka sjukdomsbild om man skulle vara mottaglig och ha blivit smittad, förklarar Signar Mäkitalo.

Vaccinationer mot mässling

  • I Sverige erbjuds alla barn vaccination från 18 månaders ålder och en andra dos ges i skolan i årskurs ett till två.
  • Vuxna som är födda före 1960 har till nästan 100 procents säkerhet haft mässling.
  • Personer födda 1980 (i vissa områden 1981) och senare har erbjudits två doser mässlingsvaccin, vilket ger fullgott skydd.
  • Personer födda mellan 1960 och 1980 har inget säkert skydd, men kan ha haft mässling eller kan ha fått vaccin.
  • Personer som har bott utomlands i Afrika, Asien och vissa länder i Sydamerika kan sakna skydd oavsett ålder.

Viktig information:
Till dig som kan ha utsatts för mässlingssmitta

Om du redan har haft mässling eller fått 2 doser vaccin är du skyddad.

Mässling är en virussjukdom som är smittsam via luften. Inkubationstiden (tid från smitta till symptom) är vanligtvis 10–12 dagar (kan vara 7–18). De flesta i Sverige är immuna (skyddade) mot mässling för att de har haft infektionen eller fått vaccin.

De som är födda efter 1981 har erbjudits vaccination i barn/skolvaccinationsprogrammet. Två doser ger fullt skydd. Barn som är 18 månader-5 år och som har fått dos 1 räknas också som skyddade, men bör förstås ta dos nr 2 som planerat. De flesta som är födda före 1960 är oftast immuna. De som är födda 1960–1981 kan ha haft mässling eller fått vaccindoser i samband med t.ex. resa men många i den åldersgruppen är inte säkert skyddade.

Mässling börjar med hosta, feber och ögonbesvär. Först efter 3–4 dagar får man utslag (röda prickar) i ansikte och på kroppen. Man är smittsam ca 4 dagar före och 4 dagar efter att man fått utslaget. Om du skulle få symtom som vid misstänkt mässling så ska du kontakta infektionsenheten på Gävle sjukhus via växeln 026-15 40 00.

Om du skulle få dessa symtom är det viktigt att du INTE direkt söker hälsocentral/husläkare/sjukhus, ring 1177 för att prata med en sjuksköterska och berätta att du kan ha blivit smittad med mässling. Om du efter telefonkontakt behöver uppsöka sjukvård så ska du undvika vanliga väntrum och kommunala färdmedel.