Första konstaterade fallet av muterat coronavirus i Gävleborg

En person har igår, lördagen den 9 januari, konstaterats positiv för en muterad variant av coronaviruset (SARS-CoV-2). Det är det första fallet i Gävleborgs län.

Det muterade viruset tillhör den variant 501.V2 som knutits till Sydafrika och kunde fastställas av Folkhälsomyndigheten efter fördjupad analys av ett prov från Gävleborg. I det aktuella fallet finns en resekoppling till Sydafrika.

Viruset misstänks ha en större smittsamhet, men det finns inget som talar för att den påvisade varianten skulle ge en mer allvarlig sjukdom. Det finns heller inga tecken på att de framtagna vaccinerna inte skulle fungera mot virusvarianten.

Smittspårning är påbörjad i det aktuella fallet.

Inresande ska isolera sig

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Med anledning av rapporter om mutationer har regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier utökat sina analyser i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Analyserna är riktade mot prover från de som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien och Sydafrika.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/nya-varianter-av-sars-cov-2/