Egna covidanalyser ger snabbare provsvar

Region Gävleborg kan nu analysera egna prover som gäller covid-19. Det innebär att provsvar kan ges snabbare och kapaciteten är så stor att den motsvarar de behov som finns i länet nu.

Det är laboratorieverksamheten på Gävle sjukhus som nu kan göra de provanalyser i Gävleborgs län som tidigare transporterats till Karolinska i Stockholm och nu senast till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

- Instrument och kunskap har vi sedan tidigare. Men det här är ett nytt virus så vi har jobbat på för att få allt klart för att analysera våra egna prover, säger Tova Johansson Marknell, verksamhetschef, laboratoriemedicin.

Vinsten är en snabbare hantering. Nu kan svar ges efter fem timmar från provtagningen. När proverna skickades till Uppsala tog det en till två dagar.

- Vi har skickat iväg upp till 60 prover om dagen. Nu har vi själva en kapacitet på 200 prover om dagen, säger Tova Johansson Marknell.

Det blir dock inte någon skillnad för allmänheten när det gäller kriterierna för provtagning. Det är fortfarande Folkhälsomyndighetens anvisningar som gäller. Provtagningen är prioriterad till två kategorier av personer. Dels personer som är i behov av vård på sjukhus, dels personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Syftet är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta.

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning.