Earth hour – #Connect2Earth

Du och naturen hör ihop. Lördag 30 mars uppmärksammar Earth hour klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden. Region Gävleborg kommer släcka ned på flera ställen för att visa sitt stöd för en mer hållbar framtid. På hashtaggen #connect2 earth kan du dela med dig av vad naturen betyder för dig.

Att vistas i naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Naturen kan erbjuda återhämtning, energi och läkning för en stressad själ. Men kom ihåg att du och naturen hör ihop. Alla val du gör påverkar klimatet och naturen. Det handlar om hur du reser, konsumerar, äter och hur du lever.

Gör ett val för dig och naturen varje dag

De val du gör för naturen är oftast bra för dig själv. Minska på bilresorna och välj cykeln eller resfria möten när det är möjligt, återvinn och återbruka istället för att slänga, ät hälsosamt, varierat och gärna ekologiskt, så bidrar du till en hållbar framtid. Vad kan du göra för dig själv och för naturen?

Släck för att visa ditt stöd

Visa ditt deltagande i Earth hour genom att släcka belysningen där det är möjligt. Region Gävleborg kommer under denna timme att släcka ned viss belysning på fasader, parkeringsytor och kontor. Nedsläckningen äventyrar inte patientsäkerheten eller arbetsmiljön. Den ska inte heller ge otrygghetskänslor vid vistelse i våra verksamheter.

Om Earth hour hos Världsnaturfonden

Om Region Gävleborgs miljöarbete

Om hälsa och livsstil på 1177.se