Drastisk ökning av covidsjuka – fler på sjukhus

Coronaviruset sprids i allt snabbare takt i Gävleborg. Från att i mitten av oktober ha legat på cirka 60 per vecka har 402 positiva provsvar konstaterats den senaste sjudagarsperioden. Dessutom ökar antalet inlagda patienter på sjukhus.

Det är fortfarande stor efterfrågan på egenprovtagning mot covid-19. Under de sju senaste dagarna har omkring 3 600 prover tagits i Gävleborg. Att 9,2 procent av dem var positiva är ett tydligt bevis på ökad smittspridning. I sammanhanget kan nämnas att veckan före låg andelen positiva provresultat på omkring 4,5 procent.

Det är fortsatt flera lokala utbrott över hela länet och fler i Gävleborg väntas bli sjuka i covid-19.

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var 6 november 13 personer, varav 2 på IVA. Så sent som för en vecka sedan var länet med ett par undantag förskonat från nya fall inom slutenvården. Sedan dess har de kommit i snabb takt till följd av en ökad smittspridning. 

Hälso- och sjukvården står väl rustad och det finns beprövade och detaljerade planer för att möta ett ökat tryck när det gäller sjuka i covid-19. Men personalen inom vården är fortfarande trött efter vårens och sommarens hårda belastning till följd av coronapandemin. Trycket på vården är dessutom fortfarande hårt när det gäller även andra diagnoser och den under pandemin uppskjutna vården.

Så vi måste alla hjälpas åt för att begränsa spridningen av coronaviruset och därmed hushålla med vårdens resurser. Det gäller att tänka på fysisk distansering, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdom eller symtom.

Statistik covid-19

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)