Domstol avslår överprövning - nu kan Region Gävleborg satsa på digital vård

Förvaltningsrätten har avslagit den överprövning som gjordes i oktober 2019 av Region Gävleborgs upphandling av en digital plattform för vårdtjänster. - Vi hoppas nu bli först i Sverige med att erbjuda en digital väg in till både primärvården och den sjukhusbaserade specialistvården, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården vid Region Gävleborg.

Domstolsbeslutet innebär att förvaltningsrätten ger Region Gävleborg rätt i att tilldela företaget Aleris X/Platform24 uppdraget att ta fram en digital plattform för vårdtjänster. Nu inväntas en tio dagar lång avtalsspärr för eventuell överklagan till kammarrätten innan avtal kan skrivas.

- Överklagas inte domen kommer vi att kunna skriva avtal med leverantören om tio dagar. Det betyder att vi om ungefär ett år kan erbjuda en digital väg in till primär- och specialistvården, säger Simon Nilsson.

Ökad tillgänglighet med digital vård

Region Gävleborg vill att de invånare som så önskar ska kunna nå vården online. Vårdbehovet i samhället ökar kraftigt i och med en åldrande befolkning, samtidigt som personalbristen i sjukvården ökar då människor i arbetsför ålder blir allt färre.

- Att införa digitala vårdmöten via webb och app är en av lösningarna till att möta det ökande vårdbehovet. Vi vill också vara mer tillgängliga, till exempel för dem som har långa avstånd till vården, och erbjuda bra förutsättningar till dem som vill sköta vissa typer av vårdärenden hemifrån, säger Simon Nilsson.