Distansundervisning på folkhögskolorna

Region Gävleborg följer rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att införa distansundervisning på våra tre folkhögskolor, Västerberg, Bollnäs och Forsa.

Distansundervisning ges från och med onsdag 18 mars 2020 och gäller tills Folkhälsomyndigheten meddelar annat.

- Med hänsyn till det kritiska läge som coronaviruset medför i vårt samhälle är det av yttersta vikt att vi vidtar de åtgärder som krävs för att minimera spridningens omfattning. Till följd av detta har vi tagit beslut om att stänga Region Gävleborgs folkhögskolor och tillsvidare övergå till distansutbildning. Vi följer utvecklingen noga och går efter folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller åtgärder för att reducera smittans spridning, säger Magnus Svensson (C), ordförande för de regionala folkhögskolorna samt ordförande för kultur- och kompetensnämnden i Gävleborg.