Karolina Lindh och Maria Fyhr, barnmorskemottagningen i Gävle, från filmen som förbereder föräldrar inför förlossning, amning och föräldraskap i coronatider.

Digitalt föräldrastöd inför förlossning, amning och föräldraskap

Speciella tider kräver flexibilitet och en förmåga att ställa om. Barn fortsätter att födas trots att vi är mitt uppe i en coronapandemi. Region Gävleborg erbjuder nu blivande föräldrar digital förberedelse inför förlossning, amning och föräldraskap som komplement till besöken hos barnmorskan under graviditeten.

Barnmorskemottagningen erbjuder i vanliga fall förlossnings- och föräldraförberedelse i form av gruppträffar.

– Vi brukar ordna föräldraträffar för information, dialog och samtal inför det nya som väntar, säger Karolina Lindh, barnmorska. När corona kom blev vi tvungna att ställa in de träffarna för att minska smittspridningen i samhället. Samtidigt är det ju fortfarande viktigt att blivande föräldrar känner att vi finns där för dem. Den här informationsfilmen ersätter inte ett samtal eller ett fysiskt möte men det är ett sätt att informera i oroliga tider.

– Barn slutar ju inte att komma till världen bara för att vi är mitt uppe i en coronapandemi, och självklart ska man som blivande förälder kunna känna sig trygg inför det som komma skall, säger Maria Fyhr, vårdenhetschef barnmorskemottagningen i Gävle.

Komplement och en möjlighet

Karolina och Maria tror att filmen om förlossningen och den första tiden med bebisen kan vara ett bra komplement till de individuella besöken hos barnmorskan under graviditeten.

– Det är inte optimalt, men en möjlighet och bättre än ingenting. Till exempel går man ju miste om dynamiken i en grupp, dialogen och möjligheten att ställa frågor. Vi är också medvetna om att tillgängligheten inte är optimal, filmen är genomgående på svenska och vi har inte textat den, men det är det bästa vi kunde göra nu när läget är som det är, säger Maria.

Rent tekniskt funkar det så att de blivande föräldrarna får ett brev med en länk till informationsfilmen via 1177:s e-tjänster. De kan sedan i lugn och ro se filmen hur många gånger de vill i telefonen eller via dator. Uppföljning sker sedan på återbesöken de har med barnmorskan.

– Speciella tider kräver flexibilitet och en förmåga att ställa om, säger Måns Lööf, digital vårdutvecklare. Nu kunde vi använda utrustningen som finns iordningställd för Region Gävleborgs coronapresskonferenser för att spela in föreläsningar som ingår i ordinarie behandling eller som i det här fallet, förberedelser inför förlossning, amning och föräldraskap. Samarbete och nytänk är bra exempel på positiva ringar på vattnet som den här coronakrisen har medfört.