Diagnos om obotlig cancer var felaktig

En man från Hälsingland fick under fjolåret en felaktig cancerdiagnos, det som uppgetts vara obotlig cancer visade sig vara något annat. Mannen informerades om att han inte hade långt kvar att leva, men har nu friskförklarats.

- Jag kan bara beklaga och be om ursäkt för att vi givit mannen ett besked om förtida död och sedan friskförklarat honom ett halvår senare, allrahelst som det fått omvälvande konsekvenser för hans liv, säger John Mälstam chefläkare Region Gävleborg.

Mannen hade feberattacker, matleda och viktnedgång som utreddes. En penicillinkur gavs i tidigt skede med viss kortvarig effekt. Röntgenundersökningar visade på förändringar i levern, vilka var av en sådan karaktär att tumörsjukdom misstänktes.

I en konferens med olika professioner från Akademiska sjukhuset i Uppsala förstärktes tumörmisstanken. Mannen fick information om detta och att prov behövde tas från levern för att fastställa typ av tumör och eventuell möjlig cellgiftsbehandling. Detta gjordes två gånger utan att man hittade några tumörceller.

Under väntetiden informerades mannen om att det var en allvarlig tumörsjukdom och att han inte hade lång tid kvar att leva. Mannen erbjöds och accepterade att skrivas in i det palliativa teamet. Svaret på leverproverna drog ut på tiden, samtidigt som mannen började må bättre.

En förnyad röntgenundersökning visade att leverförändringarna gått tillbaka. Mannen kunde därför friskskrivas från sin tumörsjukdom. Trots omfattande utredningar efter detta har sjukvården inom Region Gävleborg inte fått fram någon diagnos.

- Dylika händelser är ovanliga men förekommer i enstaka fall. Det är lätt att vara efterklok, men jag ser flera brister i hanteringen av detta. Till exempel informationsöverföringen mellan vårdgivare, enbart fokusering på tumörsjukdom och att personalen inte lyssnat på patientens egen berättelse fullt ut. Jag beklagar också hur beskedet har förmedlats vid tumördiagnos och i samband med friskskrivning, säger John Mälstam.

En internutredning har påbörjats för att kunna ta ställning till hur Region Gävleborg ska gå vidare.