Deltar du i processen för framskrivningen av ett nytt program för ERUF?

Nu startar processen för Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027 och framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige (ERUF).

Företräder du någon aktör eller samverkanspart som deltar i processen är det bra för dig att känna till att vi samlar all information om framskrivningen av programmet på webbplatsen: regiongavleborg.se/eruf

- Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och kommer att använda oss av den här webbsidan på Region Gävleborgs webbplats i kommunikationen med externa aktörer. Den som behöver följa processen hittar all information här, säger Ann-Christin Gagge, koordinator ERUF Norra Mellansverige.

EU:s sammanhållningspolitik stimulerar tillväxt i Gävleborg

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för att stimulera framväxten av fler och nya arbetstillfällen, konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling på regional och lokal nivå i Sverige. En kraftfull del är EU:s strukturfonder som delfinansierar regionala utvecklingsprojekt inom dessa områden.

Den nuvarande programperioden tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.  Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland som tillsammans utgör Norra Mellansverige har fått ansvaret för framskrivningen av ett nytt program. Region Gävleborg kommer även att samordna och koordinera framtagandet av programmet genom Ann-Christin Gagge.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Mer information

Mer information om ERUF: Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027