Regionledningskontoret, fasadskylt.

Delårsrapport januari-augusti 2022: ”Vi påverkas av ekonomin i omvärlden”

Region Gävleborg ser ut att gå mot ett underskott på fem miljoner kronor i år. Det visar den senaste delårsrapporten, som nu har fastställts av regionstyrelsen.

Två stora händelser har påverkat vardagen de senaste åren: pandemin med covid-19 och kriget i Ukraina.

– Ukrainas sak blev också Sveriges och Region Gävleborgs. Hälsoundersökningar, vård, sjukvårdsmaterial, ambulansbil, bussresor – de är alla praktiska uttryck för en del av vår solidaritet med en europeisk granne vars frihet hotas och demokrati förtrampas, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande.

I mars lämnade Region Gävleborg det stabsläge som hälso- och sjukvården gick in i på grund av pandemin i januari. Anpassningen tillbaka till en verksamhet utan restriktioner har påverkat på olika sätt. Regionen har tagit del av de nationella insatserna för att kapa vårdköerna och det arbetet har varit bland det mest framgångsrika i landet.

Vi följer hela tiden upp vår ekonomi för att kunna vidta åtgärder och satsa på det vi behöver framåt.

Den ekonomiska utvecklingen innebär däremot en stor utmaning för landets regioner och kommuner. Inflationen gör att kostnaderna väntas öka mer än intäkterna under nästa år.

– Vi påverkas av ekonomin i omvärlden, konstaterar ekonomidirektör Annica Johansson. Även om exempelvis intäkterna från skatter väntas öka, så riskerar det att ätas upp av prisökningarna. Det gäller att ha koll på hur kostnaderna utvecklas. Vi följer hela tiden upp vår ekonomi för att kunna vidta åtgärder och satsa på det vi behöver framåt.

Prognos pekar på ett negativt resultat

Verksamhetens resultat för perioden januari-augusti är 415 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget. Visserligen är intäkterna lägre än väntat, bland annat när det gäller riktade statsbidrag, men samtidigt är även kostnaderna lägre än beräknat.

Resultat för perioden uppgår till -52 miljoner kronor och avviker negativt mot budget. Det beror till stor del på en börsnedgång, som i sin tur har påverkat värdet på regionens pensionsfond. Placeringarna har tappat en del i värde, men från en mycket hög nivå.

Prognosen för hela år 2022 väntas ändå stanna på ett negativt resultat på 5 miljoner kronor. Högre intäkter än planerat, men även högre kostnader, bland annat för drivmedel och inhyrd personal, påverkar prognosen för hela året.

Här är exempel på satsningar inom Region Gävleborgs fyra målområden under perioden:

Arbete och hållbar tillväxt

  • Ett nytt förslag till regional besöksnäringsstrategi har tagits fram i nära samverkan med företag och branschföreträdare. De insatser som görs med koppling till turism och besöksnäring ska bidra till att stärka och främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Region Gävleborg samordnar samverkan inom det regionala utvecklingsuppdraget. Ett exempel är den koordinerande roll som Region Gävleborg åtagit sig för näringslivet i länet när det gäller att förstå konsekvenserna av kriget i Ukraina. 

Miljöansvar och hållbar utveckling

  • I samband med Kommunsamråd Gävleborg beslutades att Region Gävleborg tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna i länet ska analysera och se vad som kan göras för att stärka livsmedelsförsörjningen i länet.
  • Rekordmånga vanebilister ville prova på X-trafiks erbjudande om att resa fritt med kollektivtrafik i 21 dagar. 1 915 personer ansökte och 650 erbjöds ett resekort.

Kunskap och kultur

  • Ett förslag till ny regional kulturplan har arbetats fram och skickats på remiss. Planen har hållbarheten som en röd tråd och fokuserar på stärkt interaktion, vidgat deltagande och integration av miljö och kultur.
  • Behovet av utbildning finns i länet och folkhögskolorna är en del i det arbetet. Ett exempel är den samverkan som skett, där en analys av arbetsmarknadens behov resulterat i en utbildning till servicetekniker.

Välfärd och trygghet

  • Ett gott exempel på samverkan för mer jämlik vård finns i Hudiksvall, där förlossningsavdelningen och vuxenpsykiatrin samarbetar för förbättringar för gravida med psykisk ohälsa.
  • Under sommaren togs det första spadtaget till en ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Byggnaden ska bidra till att säkra redundans och robusthet för sjukhuset på lång sikt.
  • Den nya digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg kan nu användas på över 200 vårdmottagningar. Tjänsten, som bland annat gör det möjligt med digitala besök, ska göra vården mer tillgänglig för invånarna.

Hela delårsrapporten januari-augusti 2022 (pdf)

Alla delårsrapporter finns på sidan Ekonomi