De får årets länsfolkhälsopris

Årets Länsfolkhälsopris går till Frida Wiklund, teamchef vid Folktandvården i Hudiksvall och Emelie Carlson Lejon, tandhygienist vid Folktandvården i Andersberg. Båda två är dessutom samordnare vid Folktandvården Gävleborgs Folkhälsofunktion. De får länsfolkhälsopriset för deras arbete med barntandvård.

Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län som utser det vinnande bidraget.

- God munhälsa är livskvalitet för både stora och små, det förebyggande folkhälsoarbetet är därför oerhört viktigt, säger Kerstin Almén, ordförande Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg.

Motiveringen lyder: Frida och Emelie har arbetat fram en samverkan mellan tandvård och barnavårdscentraler. Arbetet bedrivs nu tillsammans för att alla barn och vårdnadshavare ska få samma vård. Barn med risk för karies hittas tidigare och ett förbyggande arbete kan startas. Samverkan ger stora vinster då munhälsan är tydligt kopplad till övrig hälsa. Frida och Emelie jobbar outtröttligt och på ett motiverande sätt och har fått igenom stora förändringar. Dom förtjänar att uppmärksammas.

Länsfolkhälsopriset instiftades år 2005 och syftar till att uppmuntra och uppmärksamma goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet. Såväl föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera.

Bedömningskriterierna är enligt följande:

  • De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg:
    • Delaktighet och inflytande i samhället
    • Barn och ungas uppväxtvillkor
    • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Särskild vikt läggs vid insatser som väntas ge spridning och långsiktiga. 

Prioriterade insatser är sådana som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa

Mer information om länsfolkhälsopriset