Därför klubbas budgeten sent i år

Ett vanligt år klubbar politikerna i regionfullmäktige budgeten för kommande år i juni. I år är det ekonomiska läget mycket osäkert, med anledning av coronapandemin.

Prognoserna över skatteintäkter och statsbidrag är fortfarande osäkra. Som många andra regioner väljer Region Gävleborg därför att flytta beslutet om budgeten till i höst.

- Med anledning av pandemin är det ekonomiska läget för närvarande mycket osäkert, säger regiondirektör Johan Färnstrand. Att upprätta budget utifrån de prognoser som finns tillgängliga nu, kan innebära stora avvikelser från de förutsättningar som kommer att råda nästa år. Därför får årets budgetarbete en annan tidplan än vanligt.

Genom att genomföra större delen av budgetprocessen i höst kan den bygga på mer aktuella förutsättningar, till exempel en ny skatteunderlagsprognos, regeringens budgetproposition och prognoser för större kostnadsposter som pensioner.

- Vi avvaktar med beslutet till i höst, då vi har ett bättre underlag för kommande år, säger regionfullmäktiges ordförande Kenneth Nilshem (C).

Beslutet om budget 2021 och ekonomisk plan 2022­–2023 samt skattesats 2021 planeras att klubbas av regionfullmäktige i slutet av november. Månaden innan det ska alla nämnder lämna sin planering för de tre kommande åren till regionstyrelsen.