Därför behöver antibiotikan skyddas för framtiden

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Att skydda antibiotikan är därför viktigt. Om vi inte gör det kan flera infektionssjukdomar bli lika dödliga som för hundra år sedan.

Många operationer och behandlingar skulle bli svåra att genomföra framgångsrikt utan fungerande antibiotika.

- Höftprotesoperationer görs till exempel ofta med antibiotikaskydd för att undvika infektion, och behandling mot cancer störs ofta av mer eller mindre svåra infektioner. Också lunginflammation behandlas med antibiotika och dödligheten är hög om man inte får rätt behandling, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg

Gärna antibiotika – men bara när det behövs

Region Gävleborg arbetar aktivt för att förebygga antibiotikaresistens.

- Vi jobbar dagligen med det här, bland annat genom att hälsocentralerna tar till sig de nyaste rekommendationerna, vilket bidrar till att antibiotika bara ges när det behövs, säger Signar Mäkitalo. Vi vaccinerar också mot influensa och pneumokocker.

 

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama Gävleborg, samarbetar också med kommunerna för att boende på de särskilda boendena, SÄBO, ska få bästa behandling. Strama Gävleborg samverkar dessutom med Distriktsveterinärerna i Sverige, och i Strama-appen finns tydliga rekommendationer för hur olika djurslag ska få antibiotika på korrekt sätt.

Ett globalt hot mot vår hälsa

Just nu uppmärksammas antibiotikafrågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan, ett arbete som stöttas av Region Gävleborg.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt.

Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

- Även om Sverige är ett av länderna i spetsen när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens måste vi fortsätta arbeta brett, långsiktigt och strukturerat med frågorna, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.


Vad är antibiotika och hur fungerar det?

Läs mer på 1177 Vårdguiden på webben