Dagliga leveranser av hjälpmedel kortar vårdtid

Nu införs dagliga leveranser av hjälpmedel till hela länet. Införandet ökar jämlikheten och ger flera fördelar, bland annat kan patienter som vårdas på sjukhus skrivas ut tidigare.

Från och med årsskiftet behöver patienter inte vänta onödigt länge på att skrivas ut på grund av avsaknad av hjälpmedel som rullstolar, det är ett av många exempel på förändringar som stärker jämlikheten för invånarna i länet.

- För mig tar det här beslutet ut riktningen för en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning för medborgarna i länet. Snabb och säker tillgång till moderna hjälpmedel för alla är en jätteviktig del av hur vi utvecklar tillgängligheten och den nära vården, säger Linnéa Wickman (S), Ordförande för Gemensam nämnd för FoU Välfärd Hjälpmedel SAM, Region Gävleborg.

Kommunerna samt hälso- och sjukvården i norra Hälsingland har särskilt haft ett starkt önskemål om tätare leveranser av hjälpmedel. I dag kan det dröja upp till tre dagar mellan leveranserna av hjälpmedel från Hjälpmedel SAM till sjukhusen i länet.

Region Gävleborgs gemensamma nämnd med länets kommuner, Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM, har efter en översyn av hjälpmedelsverksamheten beslutat att hjälpmedel ska transporteras varje vardag från och med 1 januari 2020.

Från och med årsskiftet införs nya rutiner som ger en rad fördelar för patienterna.

  • Färre sjukhusnätter för patient
  • Snabbare påfyllnad av lokala lager
  • Leverans till hela länet på klämdagar

Fler fördelar med de nya rutinerna.

  • Minskat antal akutleveranser
  • Jämnare in- och utflöde av hjälpmedel
  • Kortare arbetspass för lastbilschaufförerna
  • Tätare hämtningar minskar behov av nyinköp

- Det känns viktigt både för patienter och personal att vi kan erbjuda tätare transporter. Kostnaden är förhållandevis liten med tanke på de vinster som det här kan ge både på kort och lång sikt för samhället, säger Ulf Persson, förvaltningschef Hjälpmedel SAM.

Kostnadsökningen är beräknad till ca 550 000 kronor per år och är inom verksamhetens budget. Men då är det inte medräknat att tätare leveranser också bidrar till en kostnadsminskning potentiellt på ungefär 4 000 kronor per vårddygn och patient när hjälpmedel tidigare än idag kan komma patienten till del.