Covidrapport undersöker dödlighet och smittspridning i länet under pandemin

I en ny rapport från Region Gävleborg undersöks dödligheten i covid-19 i Gävleborgs län. Syftet är att sammanfatta och beskriva den covid-19-relaterade dödligheten hittills. Av intresse är också att få ett underlag för att föra ett resonemang om bland annat hanteringen, smittspridningen och vårdens kvalitet.

Region Gävleborg har tagit fram en rapport i syfte att hitta mönster och förklaringar som kan ha betydelse i den covidrelaterade dödligheten hittills i Gävleborg.

– Som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har jag särskilt intresserat mig för den här utredningen ända sedan den tillsattes, för jag vill att Region Gävleborg så långt det bara går ska bringa klarhet i den covid-relaterade dödligheten hittills i vårt län, säger nämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Totalt avled tio procent fler i Gävleborg under 2020 jämfört med 2019, ökningen kan tillskrivas covid-19 då var tredje man och var fjärde kvinna som avled gjort det till följd av virussmittan. I övriga landet ser man samma mönster, däremot finns stora variationer mellan olika kommuner.

Riskfaktorer bakom död i covid-19 är hög ålder och sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdomar. Faktorer kring sjuklighet och livsvillkor kan ha betydelse för smittspridningen i länet. Till exempel är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer som exempelvis fetma vanligare i Gävleborg än i riksgenomsnittet. Det kan också finnas andra faktorer i livsvillkoren, exempelvis möjligheten att distansarbeta, som är något lägre i Gävleborg. Detta är några exempel på faktorer som eventuellt kan ha betydelse för smittspridning, samsjuklighet och i förlängningen andelen avlidna.

Det är uppenbart att döden i Gävleborg inte slog blint. Covid-döden har tvärtom blottat en social ojämlikhet som visar att människors ställning, livsvillkor och underliggande ohälsa spelat stor roll för hur viruset smittade och drabbade länsbefolkningen. Betydelsen av klass och ålder har gjort sig påmint, det är ju den större, länsövergripande bilden, som måste bekämpas. Den smalare bilden, den som rör sjukvårdsverksamheten inom Region Gävleborg, då visar utredningen inga tecken på att faktorer i sjukvårdens kvalitet ska ha påverkat dödligheten, och i sammanhanget är det trots allt ett gott besked, säger Jan Lahenkorva.