Coronaprovtagning för barn och ungdomar pausas

Från 19 november kan barn och unga under 18 år inte längre boka egenprovtagning för corona. ”Kapaciteten är begränsad och just nu bör vi prioritera andra grupper för provtagning”, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Smittspridningen är för närvarande mycket hög i Gävleborg, vilket har lett till att efterfrågan på egenprovtagning för corona har överskridit kapaciteten. Det är ett problem som Region Gävleborg har gemensamt med övriga regioner i landet, och Folkhälsomyndigheten arbetar nationellt för att utöka kapaciteten på bred front.

Gävleborgs barn och unga från 1 till 18 år har hittills kunnat boka tid för uthämtning av ett provtagningskit, men den möjligheten pausas från 19 november för en tid framöver. Barn och unga kommer dock även i fortsättningen att provtas vid inläggning på sjukhus eller som led i en utredning.

Mildare sjukdom och begränsad smitta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av barn och unga från förskoleklass och uppåt, men regionerna har rätt att göra andra bedömningar utifrån sina egna förutsättningar och epidemiologiskt läge. Beslutet har tagits i Region Gävleborgs särskilda sjukvårdsledning som leder arbetet i stabsläge.

Statistiken visar att en låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild än vuxna och löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Befintlig kunskap visar att smittspridning mellan barn sker i begränsad omfattning och spridning i skolverksamheter är mycket ovanliga.

– Vi behöver prioritera den provtagning som finns till personer med större risk för egen allvarlig sjukdom och större risk för att sprida smittan vidare, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ytterligare prioriteringar kan komma

Kapaciteten för egenprovtagningar i Region Gävleborg ligger på cirka 25 000 prover i månaden. Under hösten har cirka tio procent av uthämtningstiderna varit bokade för barn under 18 år.

– Om smittspridningen fortsätter att öka innan vi får en möjlighet att utöka kapaciteten blir vi sannolikt utmanade att göra ytterligare prioriteringar bland dem som kan provtas. Det sker redan i andra regioner, säger Johan Kaarme.

Hur ska barn och deras föräldrar tänka när barnen får symtom?

– Både barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter, för att tillfriskna i lugn och ro och undvika att smitta andra, säger Johan Kaarme.