Coronapandemin inget hinder för att söka vård

Samtidigt som coronapandemin innebär hög belastning på vissa verksamheter - som intensivvården - minskar antalet vårdsökande på andra håll inom Region Gävleborg.

- Så ska det inte vara. Den som är känner sig sjuk ska inte avstå från att söka vård, säger Börje Svensson, chefläkare

Som exempel på att färre invånare i Gävleborg söker vård kan nämnas kirurgiverksamhet där antalet patienter har halverats under de senaste veckorna. Primärvården har en liknande situation med en påtaglig nedgång i antalet som söker vård.
 
- Det är svårt att ge något entydigt svar på varför så många som eventuellt skulle vara i behov av vård inte söker den. Beslut om inställda planerade operationer, som går att skjuta upp, kan ha misstolkats så att länsinvånare tror att det mesta inom vården har pausats. Det kan också finnas rädsla för att smittas av coronavirus eller själv föra smitta vidare, säger John Mälstam, chefläkare och nämner viljan att inte belasta vården i onödan under coronapandemin som ytterligare tänkbar orsak till uteblivna vårdkontakter.

Resurserna räcker

Region Gävleborg har fått ställa om mycket av resurserna till följd av coronapandemin. Ett exempel är att mer än 400 anställda har en annan roll och ibland också inom annan verksamhet än vanligt.

- Det innebär dock inte att vården i vardagen förändrats helt utan är fortfarande tillgänglig för den som i övrigt känner sig sjuk. Oavsett om vårdbesök är planerade eller akuta är lokalerna anpassade så att patienter med luftvägsproblem separeras från andra, säger Börje Svensson.

Kontakta 1177

1177 Vårdguiden kan nås för rådgivning både per telefon och via webbplatsen 1177.se. Du kan också kontakta din hälsocentral. Vid livshotande tillstånd, ring 112.