Coronapandemin ändrar regionfullmäktige

Den accelererande coronapandemin gör att Region Gävleborgs fullmäktigesammanträden kommer att se annorlunda ut under slutet på 2020.

Den 25 november hålls ett fysiskt sammanträde på Bollnäs Folkhögskola men i bantad form med endast 41 ledamöter mot ordinarie 75. Det sammanträdet skulle ha fortsatt dagen efter, men flyttas till den 17 december och sker då i digital form.Då kommer presidiet troligen att sitta i Gävle. Övriga ledamöter kommer att sitta i olika ”noder” runt om i länet, kopplade till respektive hemort. Det är oklart om det sammanträdet blir bantat till 41 ledamöter eller om det blir ordinarie antal. 

– Det gäller att vi begränsar oss så mycket som möjligt, att vi skalar ner vid våra sammanträden, nyttjar sammanträdestider och annat på effektivt sätt, säger Kenneth Nilshem, ordförande i Regionfullmäktige.

Kontakt: 

Kenneth Nilshem, ordförande Regionfullmäktige
kenneth.nilshem@regiongavleborg.se, 070-651 35 44.

Mer information:

Översikt kommande möten