Byggstart: Sex våningar och ny helikopterplatta på taket

Idag sattes spaden i marken och under hösten fortsätter om- och tillbyggnaden av hus 60 på Gävle sjukhus. Byggnaden får ytterligare sex våningar med plats för mottagningar och dagsjukvård, och en helikopterplatta på taket som kortar ner transporttiden till sjukhuset. Byggprojektet är det första inom Framtidsbygget i Gävle och beräknas ta ungefär tre år.

Det officiella spadtaget togs av Anna Sundberg (SD) ordförande fastighet- miljö, och teknikutskottet, Jennie Forsblom (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och Bengt Persson, fastighetsdirektör, Region Gävleborg.

– Hälso- och sjukvårdens utmaningar löser vi med långsiktiga investeringar för framtiden. Moderniseringen av sjukhusen är en viktig pusselbit för att kunna leverera en trygg och säker vård till våra invånare, säger Anna Sundberg (SD), ordförande fastighet-, miljö och teknikutskottet

– Det är väldigt inspirerande att få vara med i arbetet med att skapa ett nytt och modernt sjukhus. Mottagningar och administration får nya, mer flexibla lokaler för att kunna anpassa efter de behov som finns. Det ger bättre möjligheter till att utveckla vården inför utmaningar som kommer, fortsätter Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Redan när hus 60 byggdes 2006 förbereddes det för en framtida påbyggnation. Projektering och planering för hur om- och tillbyggnaden av hus 60 ska kunna genomföras har pågått sedan 2019.

– Det här är en viktig investering i moderna lokaler som bidrar till en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en trygg och säker miljö för våra patienter, säger Martin Andersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

Att placera helikopterplattan på taket av hus 60 har flera fördelar, främst för patientsäkerheten. Ett annat skäl till att helikopterplattan måste flytta är det nya dubbelspåret och stationen Gävle Västra som ska byggas i anslutning till den norra delen av sjukhusområdet.

– Gävle sjukhus är ett akutsjukhus och för att kunna fortsätta ta emot ambulanshelikoptrar så behövs den nya plattan på taket. Kommande lagkrav kommer också att göra det i princip omöjligt att utveckla en helikopterplatta på markplan, förklarar Carina Odenland-Carlson, verksamhet/operativt ansvarig för helikopterplattorna inom Region Gävleborg.

– Det är komplicerat att bygga om på ett sjukhus i full drift. Det är ett stort pussel att lägga med många bitar som ska komma på plats. Tyvärr är det ju omöjligt att undvika alla byggstörningar, så all byggplanering sker tillsammans med verksamheterna på sjukhusområdet för att kunna genomföra det här på ett så smidigt sätt som möjligt, både för patienter, besökare och medarbetare, avslutar Bengt Persson, fastighetsdirektör, Region Gävleborg

Läs mer om projektet och se filmen som beskriver hur bygget av hus 60 på Gävle sjukhus kommer att gå till