Bygglov för Framtidsbyggets första etapp på Hudiksvalls sjukhus

Region Gävleborgs ansökan om bygglov för hus 7 och 8 på Hudiksvalls sjukhus har beviljats. Etapp 1 av ombyggnationerna, där bland annat öron-näsa-hals, akuten och centraloperation ska få nya lokaler, beräknas påbörjas under de kommande veckorna. Ombyggnationerna i husen ligger först i Framtidsbyggets planer att modernisera sjukhusen i Hudiksvall och Gävle.

Framtidsbygget är ett komplext program som omfattar ombyggnationer, nybyggnationer, tillbyggnationer och rivningar på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. I första etappen är det öron-näsa-hals och hörselvården som får nya lokaler i hus 8, sedan påbörjas ombyggnationerna för en ny operationsmottagning och uppvakningsavdelning. I senare etapper byggs även akuten ut, tillsammans med en ny större ambulanshall. Sist får centraloperation nya lokaler.

På måndag 8 juni tog Hudiksvall kommuns byggnadsnämnds arbetsutskott beslutet att bevilja Region Gävleborgs bygglovsansökan gällande ombyggnationerna av hus 7 och 8 på Hudiksvalls sjukhus. Idag har Framtidsbyggets projektledning genomfört tekniskt samråd tillsammans med kommunens plan och bygglovskontor inför byggstart.  

- Det är glädjande att vi har fått bygglov för den här första etappen, säger Magnus Busk, Framtidsbyggets programchef. ”Nu förbereder vi byggetableringen så att vi kan påbörja ombyggnationerna den kommande veckan.”

I och med ombyggnationerna får byggnaderna högre standard och hälso-och sjukvården större flexibilitet i lokalerna. Sjukhuset ska vara i full drift under byggnationerna, och för att minimera byggstörningarna och undvika att belasta ett redan trångt sjukhusområde kommer arbetet behöva ske etappvis.  

- Vi ska inte bedriva vård på en byggarbetsplats och måste därför se till att utföra byggnationerna samtidigt som vi bibehåller patientsäkerheten och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare, avslutar Magnus Busk.  

Ombyggnationerna i hus 07/08 förväntas ta ungefär fyra år.    

Läs mer om ombyggnationerna i hus 07/08.