Brist på Lithionit i hela Sverige – men snart i lager igen

Nu står det klart att det restnoterade preparatet av medicinen mot bipolär sjukdom, Lithionit, kommer att finnas hos apoteken i Region Gävleborg igen redan 17 juli i stället för som planerat 9 augusti.

– Vi har vidtagit åtgärder och har rekvirerat ett läkemedel som motsvarar Lithionit och som nu finns att tillgå inom vuxenpsykiatrin, fram till dess Lithionit är i lager igen. Tag kontakt med närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning eller jourmottagningen i Gävle om du har frågor eller behov av läkemedlet, säger Anna Sundqvist, verksamhetschef vuxenpsykiatrin inom Region Gävleborg.
 
Kontaktperson:
Anna Sundqvist, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Region Gävleborg,
anna.sundqvist@regiongavleborg.se
026-15 40 00