Bollnäs sjukhus tar emot covidpatienter

Nu tar även Bollnäs sjukhus emot covidsjuka patienter. Därmed är vården av covidpatienter fördelad på samtliga tre sjukhus i Region Gävleborg.

I inledningen av sjukdomsutbrottet vårdades covidpatienter på Gävle sjukhus. Från 30 mars tog även Hudiksvall emot patienter och som tredje och sista sjukhus i Gävleborg har även Bollnäs sjukhus börjat ta emot insjuknade.

Bollnäs sjukhus har byggt en kapacitet som i nuläget omfattar 18 vårdplatser, 4 platser för intermediär vård (för patienter med något högre vårdbehov) samt 4 intensivvårdsplatser för covidsjuka.

- Den senaste tiden har vi arbetat med våra processer, lokaler och utbildningar och har nu börjat att ta emot ett ökande antal covidpatienter, säger Ewa Hellman, tf verksamhetschef.

Hälso- och sjukvården arbetar efter en bestämd plan för hur man ska organisera vården när antalet sjuka i covid-19 ökar. Folkhälsomyndigheten har räknat ut ett "worst case"-scenario för Gävleborg som innebär att det kan uppstå ett läge med behov av 110 vårdplatser och 30-35 IVA-platser totalt i regionen.

- Den kapaciteten har vi säkrat upp. Nu fortsätter vi följa utvecklingen och planera för ett ännu större behov, utöver detta scenario. I vår beredskap går vi högre och arbetar i nuläget med en plan för totalt 160 vårdplatser och ytterligare några IVA-platser, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nuvarande kapacitet för covidvård i Region Gävleborg

Bollnäs sjukhus

18 vårdplatser, 4 intermediärvårdsplatser och 4 IVA-platser.

Gävle sjukhus

32 vårdplatser, 24 intermediärvårdsplatser och 15 IVA-platser.

Hudiksvalls sjukhus

38 vårdplatser och 11 IVA-platser.