Bollnäs nya resecentrum invigs

Byggnationen av Bollnäs nya resecentrum är klar och på söndag 13 december öppnas det upp för resenärer och trafik.

Ett nytt busstorg med dockningsstation, hopbyggd med väntsal och nära till pendlarparkeringar är några av nyheterna. Kapaciteten för fler bussar och tåg har ökat och all kollektivtrafik samlas nu på en och samma plats mitt i Bollnäs.

– Att samla all kollektivtrafik på ett ställe innebär enklare och mer bekväma byten mellan regional och lokal kollektivtrafik. För att öka det hållbara resandet och bidra till regional utveckling måste kollektivtrafiken vara just enkel och bekväm för resenärerna, säger Fredrik Åberg Jönsson, ordförande i Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

Första spadtaget för byggnationen av ett nytt resecentrum togs den 30 september 2019 och lite över ett år senare är det nu redo att invigas. Det är Bollnäs kommun som tillsammans med Trafikverket och Region Gävleborg har byggt ett resecentrum som beskrivs som modernt, tryggt, bekvämt och tillgängligt med resenären i fokus.

– Stat, region och kommun har samverkat i den här planerings- och byggprocessen och från Region Gävleborg vill vi tacka för ett mycket bra samarbete som resulterat i ett fantastiskt fint och funktionellt resecentrum, säger Fredrik Åberg Jönsson.

Mer information om Bollnäs nya resecentrum och X-trafiks bussar till, från och inom Bollnäs.

Digital invigning

Med anledning av pandemin så hålls en digital invigning av resecentrumet med start 10.00 måndag 14 december på bollnas.se.

Talare:

  • Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth
  • SJ:s affärschef Jan Kyrk
  • Ordförande i Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg, Fredrik Åberg Jönsson
  • Den politiska ledningen i Bollnäs: Kommunalråd Marie Centerwall (S), kommunalråd Benny Engberg (BP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet Britt-Marie Rosenqvist (MP)